نوع اسکن معادل فارسی کاربرد در تشخیص آلزایمر
CT  سی تی اسکن نشان دادن تغییرات در ساختار مغز که در بیماری هایی مانند آلزایمر رخ می دهد
MRI
ام آر آی اسکن آیا مناطقی از مغز، کوچک شده است یا نه (آتروفی )
PET  پت اسکن شناسایی دو پروتئین بتا آمیلوئید و تاو در مغز