هدف و روش کار 

نوع اسکن کاربرد در آلزایمر روش کار
CT
  • رد سایر شرایطی که باعث علائم مشابه زوال عقل می شوند
  • نشان دادن تغییرات در ساختار مغز که در بیماری هایی مانند آلزایمر رخ می دهد
  • دراز کشیدن در یک اسکنر به مدت ۱۰-۲۰ دقیقه
  • ممکن است از شما خواسته شود که نفس خود را به بیرون بکشید یا نفس خود را برای مدت کوتاهی در طول اسکن حبس کنید

سی تی اسکن رایج ترین نوع اسکن مغزی است که در تشخیص زوال عقل استفاده می شود. این روش تصویربرداری، برای رد سایر شرایطی که باعث علائم مشابه زوال عقل می شوند و برای نشان دادن تغییرات در ساختار مغز که در بیماری هایی مانند آلزایمر رخ می دهد مفید هستند.

گاهی اوقات از سی تی اسکن زمانی استفاده می شود که فردی به دلیل وجود فلز در بدنش، مانند ضربان ساز، واجد شرایط MRI نیست.