کاربرد در آلزایمر

نوع اسکن منبع تولید تصویر کاربرد در آلزایمر
PET رنگ های رادیواکتیو ایمن شناسایی دو پروتئین بتا آمیلوئید و تاو در مغز 

نمونه PET افراد مبتلا به آلزایمر

رنگ های گرمتر (قرمز) مناطقی با آمیلوئید بیشتر را نشان می دهند (تصویر سمت راست)

روش انجام کار

روش انجام کار
  • تزریق یا بلع رنگ های رادیواکتیو ایمن توسط مراجعه کننده (حداقل یک ساعت قبل از اسکن)
  • دراز کشیدن در اسکنر به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه
  • عدم استفاده از وسایل فلزی مانند ساعت یا جواهرات در حین اسکن

انواع اسکن PET برای آلزایمر

نوع اسکن PET هدف
Amyloid PET اندازه گیری تجمع غیرطبیعی پروتئین بتا آمیلوئید
Tau PET اندازه گیری تجمع غیرطبیعی پروتئین تاو
FDG PET اندازه گیری مصرف انرژی در مغز